Day: July 16, 2021

Refinansiering med eller uten sikkerhet?Refinansiering med eller uten sikkerhet?

Mange betaler store summer hver måned grunnet ett eller flere dyre lån, som kredittkortgjeld og forbrukslån. For flere kan det å bli gjeldfri føles alt for langt unna. Det mange ikke vet er at det er mulig få bedre betingelser på allerede eksisterende lån. Ved å refinansiere lånene kan du få en ny hverdag. Her kan man velge mellom refinansiering med sikkerhet eller uten sikkerhet. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge.

Hvorfor refinansiere?

Å refinansiere ett eller flere lån betyr at du tar ut et nytt lån for å betale eksisterende gjeld. Uavhengig av hvilken type refinansiering du velger er formålet å få bedre betingelser. En vanlig fordel er at du oppnår lavere rente enn du eksempelvis har på dyr kredittkortgjeld. Ved å samle flere smålån vil du i tillegg redusere antall gebyr du må betale. Dette vil også gi bedre oversikt over egen økonomi.

Refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet betyr det at du stiller eiendel som hus, leilighet, hytte, båt eller bil som pant til banken eller låntilbyder. Dette gir banken en større trygghet for å få tilbake lånebeløpet. Generelt vil dette alternativet være billigere enn et tilsvarende lån uten sikkerhet.

Fordeler

Denne type lån er tryggere for banken enn et usikret lån. Dette gir deg som låntaker flere fordeler. Sannsynligvis vil du få lavere rente enn du vil med et annet type lån. I tillegg er banker oftest villig til å låne ut større beløp og tilby lengre nedbetalingstid. Dersom du har mulighet, er refinansiering med sikkerhet et godt alternativ. Dette gir som regel lavere kostnad og større fleksibilitet for deg som låntaker.

Ulemper

Før du inngår en låneavtale med pant i eiendeler må du tenke over konsekvensene om du ikke betaler. Ved alvorlig misligholdelse kan långiver kreve tvangssalg for å få tilbake pengene sine. Derfor er det alltid viktig å ikke ta opp et større lån enn du kan betjene.

I tillegg krever denne type lån at du har en eiendel av viss verdi. Ofte er kravet at den er lik eller større verdien på lånebeløpet. Du kan for eksempel ikke stille med bolig, dersom boliglånet allerede tilsvarer 85 % av boligens verdi. Dette begrenser hvem som kan refinansiere gjeld på denne måten.

Refinansiering uten sikkerhet

Å refinansiere lån uten sikkerhet betyr at du ikke stiller noe eiendel som pant til låntilbyder. Dette er mer risikable lån for banken å gi. Derfor har de som regel ikke like gode betingelser som alternativ med sikkerhet. Likevel er det fullt mulig å få bedre lånebetingelser enn på eksisterende gjeld ved å refinansiere på denne måten.

Fordeler

Du får fortsatt de fordeler som generelt gjelder for refinansiering. Dette inkluderer mulighetene for lavere rente, samt færre gebyr og bedre oversikt. Dette er spesielt gjeldende om du har mye dyr gjeld, eksempelvis kredittkort og andre smålån.

Denne type samlelån er noe dyrere enn om du stiller med sikkerhet. Men du har ikke risiko knytt til å at långiver har pant i din eiendom. Denne risikoen er bare gjeldende ved alvorlig mislighold, men er likevel verdt ta med i vurdering. I tillegg får du mulighet til fordeler med refinansiering selv om du ikke har eiendel å stille som sikkerhet.

Ulemper

Som nevnt vil du sannsynligvis ikke få like god rente med denne type refinansiering, som refinansiering med sikkerhet. Lånets totalkostnadene vil da bli dyrere. I tillegg vil bankene som regel ikke låne ut et like stort beløp. Du får sjelden like lang nedbetalingstid som når du refinansierer med sikkerhet.

Oppsummering – refinansiering med sikkerhet eller uten sikkerhet

Refinansiering av lån vil ofte gi bedre betingelser. Refinansierer du med sikkerhet er der klart flere fordeler knyttet til kostnad og fleksibilitet. Om du ikke ønsker, eller har eiendel å stille som pant, vil det å refinansiere uten sikkerhet være et godt alternativ for å bedre din økonomi.