Refinansiering med eller uten sikkerhet?Refinansiering med eller uten sikkerhet?

Mange betaler store summer hver måned grunnet ett eller flere dyre lån, som kredittkortgjeld og forbrukslån. For flere kan det å bli gjeldfri føles alt for langt unna. Det mange ikke vet er at det er mulig få bedre betingelser på allerede eksisterende lån. Ved å refinansiere lånene kan du få en ny hverdag. Her kan man velge mellom refinansiering med sikkerhet eller uten sikkerhet. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge.

Hvorfor refinansiere?

Å refinansiere ett eller flere lån betyr at du tar ut et nytt lån for å betale eksisterende gjeld. Uavhengig av hvilken type refinansiering du velger er formålet å få bedre betingelser. En vanlig fordel er at du oppnår lavere rente enn du eksempelvis har på dyr kredittkortgjeld. Ved å samle flere smålån vil du i tillegg redusere antall gebyr du må betale. Dette vil også gi bedre oversikt over egen økonomi.

Refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet betyr det at du stiller eiendel som hus, leilighet, hytte, båt eller bil som pant til banken eller låntilbyder. Dette gir banken en større trygghet for å få tilbake lånebeløpet. Generelt vil dette alternativet være billigere enn et tilsvarende lån uten sikkerhet.

Fordeler

Denne type lån er tryggere for banken enn et usikret lån. Dette gir deg som låntaker flere fordeler. Sannsynligvis vil du få lavere rente enn du vil med et annet type lån. I tillegg er banker oftest villig til å låne ut større beløp og tilby lengre nedbetalingstid. Dersom du har mulighet, er refinansiering med sikkerhet et godt alternativ. Dette gir som regel lavere kostnad og større fleksibilitet for deg som låntaker.

Ulemper

Før du inngår en låneavtale med pant i eiendeler må du tenke over konsekvensene om du ikke betaler. Ved alvorlig misligholdelse kan långiver kreve tvangssalg for å få tilbake pengene sine. Derfor er det alltid viktig å ikke ta opp et større lån enn du kan betjene.

I tillegg krever denne type lån at du har en eiendel av viss verdi. Ofte er kravet at den er lik eller større verdien på lånebeløpet. Du kan for eksempel ikke stille med bolig, dersom boliglånet allerede tilsvarer 85 % av boligens verdi. Dette begrenser hvem som kan refinansiere gjeld på denne måten.

Refinansiering uten sikkerhet

Å refinansiere lån uten sikkerhet betyr at du ikke stiller noe eiendel som pant til låntilbyder. Dette er mer risikable lån for banken å gi. Derfor har de som regel ikke like gode betingelser som alternativ med sikkerhet. Likevel er det fullt mulig å få bedre lånebetingelser enn på eksisterende gjeld ved å refinansiere på denne måten.

Fordeler

Du får fortsatt de fordeler som generelt gjelder for refinansiering. Dette inkluderer mulighetene for lavere rente, samt færre gebyr og bedre oversikt. Dette er spesielt gjeldende om du har mye dyr gjeld, eksempelvis kredittkort og andre smålån.

Denne type samlelån er noe dyrere enn om du stiller med sikkerhet. Men du har ikke risiko knytt til å at långiver har pant i din eiendom. Denne risikoen er bare gjeldende ved alvorlig mislighold, men er likevel verdt ta med i vurdering. I tillegg får du mulighet til fordeler med refinansiering selv om du ikke har eiendel å stille som sikkerhet.

Ulemper

Som nevnt vil du sannsynligvis ikke få like god rente med denne type refinansiering, som refinansiering med sikkerhet. Lånets totalkostnadene vil da bli dyrere. I tillegg vil bankene som regel ikke låne ut et like stort beløp. Du får sjelden like lang nedbetalingstid som når du refinansierer med sikkerhet.

Oppsummering – refinansiering med sikkerhet eller uten sikkerhet

Refinansiering av lån vil ofte gi bedre betingelser. Refinansierer du med sikkerhet er der klart flere fordeler knyttet til kostnad og fleksibilitet. Om du ikke ønsker, eller har eiendel å stille som pant, vil det å refinansiere uten sikkerhet være et godt alternativ for å bedre din økonomi.

Dette må du betale for et forbrukslånDette må du betale for et forbrukslån

Alle som tar opp forbrukslån burde ha som mål å låne så billig som mulig. Utfordringen er at ikke alle vet hva som regnes som dyrt eller billig i denne sammenhengen. Dermed er det mange som har lån med mye høyere kostnader enn de hadde trengt. Her får du en enkel gjennomgang av hvordan rentene på usikrede lån fastsettes, og noen tips om hvordan du bør gå frem for å få de beste rentebetingelsene.

Felles for alle forbrukslån

Et forbrukslån er det samme som et blankolån, det vil si at banken ikke legger seg opp i hva pengene brukes til. Dette i motsetning til pantesikrede lån til for eksempel bolig eller bil. Tar du opp et boliglån vil pengene aldri gå innom kontoen din, men i stedet overføres fra banken til selgeren. Du kan for eksempel ikke låne til bolig, og deretter kjøpe deg en dyr båt. Forbrukslånet derimot overføres til din konto, og du bruker pengene som du vil.

Omtrent alle forbrukslån er også uten sikkerhet, det vil si banken krever ikke pant i noe du eier. Fordelen med dette er at de aller fleste kan skaffe seg finansiering, også de som ikke eier bolig. Ulempen er fortrinnsvis det at et forbrukslån koster vanligvis mer enn et pantesikret lån.

Derfor har forbrukslån høyere renter

Mangelen på sikkerhet er hovedårsaken som gjør at rentene på disse lånene er høyere enn på for eksempel boliglån. Banken tar ekstra betaling fordi de har høyere risiko for tap.

I tillegg er lånesummene relativt lave, noe som også bidrar til at bankene krever høyere renter. Hadde en bank lånt deg en liten sum med de samme rentene som på et boliglån ville de sannsynligvis tapt penger på dette.

Vanlige rentebetingelser på forbrukslån

De fleste banker vurderer hver enkelt søknad om forbrukslån individuelt, og tilbyr ulike renter til kundene sine. De premierer folk som har høy kredittscore (lav risiko for mislighold) med lavere renter enn de som har lav kredittscore (høyere risiko for mislighold). Derfor kan du for eksempel finne et forbrukslån med nominelle renter helt ned på 5% i flere banker, men også lån med renter opp mot 20% i akkurat de samme bankene.

Lånesummen påvirker også dette. En søker som har veldig høy kredittscore vil kunne få renter ned mot 5% dersom hun eller han tar opp et stort forbrukslån. Søker samme person om et lite lån vil rentene bli høyere. Men, i alle tilfeller vil denne søkeren få bedre rentebetingelser enn en person med lavere kredittscore.

Dette er måten rentene fastsettes hos majoriteten av de cirka 30 bankene som spesialiserer seg på forbrukslån, for eksempel Easybank, Bank Norwegian og Santander Consumer Bank.

Dyreste renter på mikrolån og smålån

Et lite knippe av finansieringsselskapene tilbyr kun såkalte smålån og mikrolån, det vil si forbrukslån med lave lånesummer. For eksempel er det to aktører i Norge som lar deg låne så lite som 2 000 kroner. Rentene hos disse bankene er faste, og det spiller ingen rolle hvilken kredittscore du har. Alle får samme rente, og rentene kan bli særdeles høye.

Låner du for eksempel noen få tusenlapper over et par måneder vil årsrentene kunne bli på flere hundre prosent. Selve kostnaden er ikke nødvendigvis så høy i seg selv fordi du betaler tilbake på få terminer, men målt i prosent ser det ille ut.

Typisk eksempel på mikrolån:

 • Lånesum – 10 000 kroner.
 • Nedbetaling – 4 terminer (4 måneder).
 • Effektiv rente – 185%.
 • Terminbeløp – 3 100 kroner.
 • Kostnad – 1 950 kroner.

Som du ser kan rentene bli langt høyere enn selv på de dyreste kredittkortene. Kostnaden i seg selv kan likevel til dels forsvares med det at banken ville kunnet låne ut noe særlig rimeligere. De må lønne ansatte, de må ha kompensasjon for risikoen, og de må ha en viss profitt.

Hva vil ditt forbrukslån koste?

Så fremt du ikke låner av bankene som tilbyr faste og like renter til alle lånekundene sine, vet du faktisk ikke hva lånet ditt vil koste før du har søkt. Bankene vil først vurdere om de er villige til å låne deg pengene, og deretter beregne rentetilbudet slik vi beskrev ovenfor. Rentebetingelsene blir dermed først klare når du mottar svar med tilbud fra hver enkelt bank du søkte hos.

Vi kan likevel si noe generelt om hva du kan forvente, med variasjoner i forhold til lånesum og omtrentlig kredittscore.

Store forbrukslån mellom cirka 200 000 og 500 000 kroner:

 • Lav kredittscore – Nominelle renter mellom 10% og 13%.
 • Middels kredittscore – Nominelle renter mellom 7% og 10%.
 • Høy kredittscore – Nominelle renter mellom 5% og 7%.

Mellomstore forbrukslån mellom cirka 75 000 og 200 000 kroner:

 • Lav kredittscore – Nominelle renter mellom 13% og 16%.
 • Middels kredittscore – Nominelle renter mellom 10% og 13%.
 • Høy kredittscore – Nominelle renter mellom 7% og 10%.

Små forbrukslån mellom cirka 20 000 og 75 000 kroner:

 • Lav kredittscore – Nominelle renter mellom 16% og 20%.
 • Middels kredittscore – Nominelle renter mellom 13% og 16%.
 • Høy kredittscore – Nominelle renter mellom 11% og 13%.

Finne billigste forbrukslån

Selv om de fleste bankene bruker det samme prinsippet for hvordan de beregner rentetilbudene, er det forskjeller i hvilke betingelser de tilbyr. Derfor er det om å gjøre å favne bredt når du skal finne det billigste lånet.

Slik bør du gå frem:

 1. Send søknad til alle banker du kjenner til som tilbyr lånesummen du trenger.
 2. Søk om like lånesummer med like lang nedbetalingstid.
 3. Vent til du har mottatt svar med tilbud, og sammenlign betingelsene fra hver enkelt bank.
 4. Husk at du må sammenligne de effektive rentene, ikke de nominelle. Du kan også se hva totalkostnadene blir på hvert enkelt lånetilbud.

Du kan redusere kostnadene underveis

En ting som kan bli viktig å være klar over er at du er ikke bundet til den nedbetalingstiden du valgte da du tok opp lånet. Det er for eksempel fullt mulig å ha et lån i kun et døgn om så, så lenge du kan betale tilbake hele lånesummen pluss påløpte kostnader. Det er også vanlig at ekstra nedbetaling, eller full innfrielse av resterende gjeld, ikke medfører noen form for gebyr.

Får du penger til overs en måned kan du vurdere å bruke dette til å betale ekstra avdrag. Bonuser fra arbeid, arv, gevinster og feriepenger er også gylne muligheter til å redusere den rentebærende gjelden.

Husk dette om du skal foreta større innbetalinger:

 • Skal du betale ekstra avdrag kan dette gjøres ved å bruke det samme KID-nummeret som er på fakturaen fra banken.
 • Vurder å be banken justere den gjenstående nedbetalingstiden slik at avdragene fra nå av ikke blir lavere.
 • Skal du innfri lånet må du kontakte banken på forhånd. De beregner da innfrielsessaldoen du må betale i henhold til den datoen du oppgir for innfrielsen.

Sjekk hos konkurrentene regelmessig

Hvis du har et stort forbrukslån med lang nedbetalingstid bør du ta en periodevis sjekk og se om du klarer å skaffe bedre betingelser fra en konkurrerende bank. Selv små forbedringer i renter kan bli til mye penger når lånetiden er lang og summene høye.

Å refinansiere er enkelt (den nye banken tar seg av alt det praktiske), men du må sannsynligvis betale et nytt etableringsgebyr. Vanligvis ligger dette på omtrent 900 kroner når lånesummen er høy. Likevel skal det ikke store reduseringer i renteprosent til for besparelsen blir større enn et eventuelt nytt etableringsgebyr.

Refinansiering av smålån, kredittkort og annen gjeldRefinansiering av smålån, kredittkort og annen gjeld

Det kan i flere tilfeller være en god idé å søke om lån. Det kan allikevel også være starten på en vanskelig tid for privatøkonomien. Dersom lånene hoper seg opp, er det godt å vite at du kan samle disse i ett lån. Et refinansieringslån kan tas opp om du har mange lån hos flere aktører. Dette kan gjøre nedbetalingen enklere, ved at du kun behøver forholde deg til én långiver, én rente og ett termintrekk i måneden. I denne artikkelen går vi gjennom fordeler og ulemper med lån, samt hvordan søke om refinansieringslån.

Derfor tar vi opp lån

Det er mange grunner til at nordmenn tar opp lån i dag. Mange tar opp boliglån for å kjøpe bolig, eller billån for å kjøpe bil. Allikevel er det de usikrede lånene det innvilges flest av i landet. Disse kan brukes til hva som helst. De egner seg derfor godt når det plutselig kommer uforutsette kostnader. Bankene stiller stort sett aldri spørsmål rundt hva lånebeløpet skal gå til.

I tillegg til å oppta lån til forbruk, søker mange nordmenn om lån for ønskede investeringer for fremtiden. Det kan for eksempel være oppussing av boligen, som på sikt øker boligens verdi. Med et forbrukslån kan du låne opptil flere hundre tusen kroner. Allikevel ender mange i denne situasjonen opp med flere smålån. Disse har ofte ikke regnet rett, da de kalkulerte hvor mye oppussingen ville koste. I en slik situasjon kan det lønne seg å samle smålån, for bedre betingelser.

 • Å ta opp lån har både fordeler og ulemper
 • Flere smålån bør samles i et refinansieringslån

Hva du bør tenke på før du søker om lån

Før du vurderer å låne penger, er det viktig å ha et sunt forhold til egen økonomi. Du må vite hvor mye du tjener hver måned, hvor mye du bruker, samt hvilke uforutsette kostnader du må forvente på sikt. Du må spørre deg selv om et lån er en investering du har råd til å ta. Enkelte ganger bør du kanskje klare deg uten. Om du begynner å se på aktuelle lån, må du også sette deg inn i alle betingelser. Slik vet du hva du takker ja til.

Når det kommer til egen økonomi, er det lett å miste kontrollen. De fleste fører ikke budsjett over månedlige inntekter og utgifter. Tar du opp et lån uten å sette deg inn i egen økonomi, kan det gå galt. Et lån skal alltid betales tilbake innen en viss tid, og beløpet renter seg. Tenker du ikke over slikt, kan du raskt havne i en situasjon der du må oppta nye lån, for å betjene det gamle.

Når er det lurt å ta opp lån?

Uventede utgifter dukker stadig opp. Noen kostnader er lave, og utgjør ingen forskjell på bankkontoen. Andre er av det dyrere slaget. Dette kan være en vaskemaskin som blir ødelagt, eller en bil som må på verksted. Slike kostnader kan være mer enn det bankkontoen takler. Et lån kan da være løsningen. De kommer i mange varianter. Uavhengig av om du trenger lavere eller høyere lånebeløp, vil det være mulig å finne en gunstig avtale.

Et lån er derimot ikke alltid en lur investering. Har du først lånt penger én gang, er terskelen lavere for å gjøre det igjen. Dersom du vet at du kan låne penger, og låner igjen, kan du risikere å havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Det hender da at du ikke får betalt tilbake det du skylder. Rentene hoper seg opp, og kravene blir høyere. Det er i disse vanskelige situasjonene en refinansiering av lån kan være løsningen. Refinansier smålån – det lønner seg nesten alltid.

Forskjellige typer lån

Vi låner for egen nytelse, kjøp av bolig, eller uforutsette kostnader. Alle har ulike behov og ønsker. I dag får du derfor lån tilpasset både livssituasjon og behov. I denne artikkelen er det i hovedsak de usikrede lånene vi fokuserer på. Det inkluderer forbrukslån, smålån og kredittkort. Et lån uten sikkerhet er et lån der personlige eiendeler ikke stilles som pant. Det utgjør en større risiko for långiver. Vilkårene er derfor mindre gunstige enn ved lån med sikkerhet.

Det betyr at du vil betale dyrt dersom du ikke kan forholde deg til gitte vilkår og betingelser. Det viktigste å se på når du opptar usikrede lån, er rentesatsen. Renten vil variere fra lån til lån, og fra ens økonomiske situasjon. Du må forvente en rentesats på alt mellom 10 % og 30 % når du tar opp lavere, usikrede lån.

 1. Forbrukslån
 2. Smålån
 3. Kredittkort

Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån der beløpet kan brukes til hva du måtte ønske. Du kan låne alt mellom noen tusenlapper, til flere hundre tusen kroner. Beløpet kan tilpasses det du trenger pengene til. Forbrukslån betales gjerne tilbake i månedlige terminer. Fordi dette er et usikret lån, må du forvente høye renter. Å få lån med renter på 10 % til 20 % eller mer, er helt vanlig. Du bør altså vurdere om et slikt lån er noe du trenger.

Smålån

En annen type lån er smålån, eller SMS-lån som disse lånene også kalles. Som navnet tilsier, får du med denne type lån lavere beløp. Det er dette som i hovedsak skiller smålån fra vanlige forbrukslån. Her er alt mellom 1 000 kroner og 10 000 kroner vanlig. Fordi beløpene du kan låne er så lave, er renten høyere. Her må du forvente en rente på mellom 20 % og 40 %. Den kan allikevel være enda høyere, hos enkelte långivere.

Kredittkort

Et kredittkort er et fysisk kort du får tilsendt, som kan brukes som et vanlig bankkort. Så snart du betaler tilbake beløpet du har brukt på kortet, vil saldoen være tilgjengelig igjen. Dette er altså et lån du får innvilget gjentatte ganger. Kredittkort har høye renter, gjerne opp mot 20 % til 30 %. Mange kredittkort kommer med såkalt rentefrihet, eller en rentefri periode. Dette betyr at du kan bruke kortet, og slippe å betale renter. Dette gjelder så lenge du betaler tilbake før den rentefrie perioden utløper.

Likheter

Både forbrukslån, smålån og kredittkort har mange likheter. Rentene er høye, de er enklere å få innvilget enn for eksempel boliglån, og beløpene kan justeres. Det er allikevel mange forskjeller mellom lånetypene. Du bør derfor ha litt kunnskap om hva du trenger, samt hvilket lån som egner seg best for aktuell situasjon. Du kan slippe å ta opp flere lån på sikt, dersom du setter deg inn i hva dette faktisk innebærer. Slik vil du også unngå å havne bakpå økonomisk.

Refinansiering av smålån og annen gjeld

Det er enkelt å havne i en gjeldssituasjon det er vanskelig å komme seg ut av. Det kan starte med opptak av et forbrukslån. Etter en stund trenger du bare litt mer penger, og tar opp et smålån. Plutselig er det to lån, to terminbeløp og rentesatser å forholde seg til. Beløpet å betale vokser fort, og kredittkort er neste løsning, for å nedbetale lånene. Herfra er veien til økonomiske vanskeligheter kort.

Når bør du refinansiere?

Når du havner i en slik negativ spiral økonomisk, kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre. Her kommer refinansiering inn i bildet. Med et refinansieringslån, samler du alle lånene du har i ett lån, samt en og samme långiver. Dette gjelder både forbrukslån, smålån og eventuell kredittkortgjeld. Det gir en rekke fordeler.

Det er vanlig å søke om refinansieringslån når en sliter økonomisk, og har for stor gjeld. Du trenger ikke å ha kjørt deg helt fast økonomisk, for å få innvilget denne typen lån. Mange har flere lån og kredittkort de betaler på, og har full kontroll over. Refinansiering av disse lånene kan allikevel være den beste løsningen. Selv når du har kontroll, kan du spare mye penger ved å benytte deg av en slik løsning. Dessuten er det enklere å forholde seg til én aktør.

Sammenligning av refinansiering

Du bør alltid sammenligne flere lån når du vurderer å søke om en refinansiering. På denne måten vil du finne de beste tilbudene. Dette kan gjøres ved å selv ta kontakt med forskjellige långivere, eller en låneagent som gjør jobben for deg. Det kanskje enkleste, er imidlertid å benytte sammenligningstjenester. Disse er tilgjengelig på Internett. Her kan du filtrere lån basert på lånetype, renter, antall avdrag, beløp, med mer. På denne måten får du raskt oversikten over de mest gunstige lånene.

Når du skal søke om lån på nett, er det flere ting å tenke på. Det viktigste er rentene. Du må vite forskjell på nominell rente og effektiv rente. Førstnevnte indikerer hvilken rentesats som er gjeldende. Effektiv rente derimot, beskriver rentesatsen, pluss eventuelle avgifter og gebyrer. For eksempel termingebyr. Derfor er det alltid den effektive renten du bør se på under sammenligning av flere långivere. Har du mange lån med høy rente, kan du spare mye i rentekostnader med refinansiering av gjeld.

 • Bruk en sammenligningstjeneste på nett for gode lånetilbud
 • Se på den effektive renten, ikke den nominelle renten
 • Ha en god nedbetalingsplan, med kort nedbetalingstid

I tillegg til å fokusere på gode renter, må du lage en nedbetalingsplan. Hva du ønsker, varierer mellom ulike personer og situasjoner. Noen foretrekker å få nedbetalt så mye som mulig, så raskt som mulig. Andre har lavere inntekt, og vil nedbetale terminbeløpene over lenger tid. Med et refinansieringslån kan antall terminbeløp justeres. Du bør huske at det ofte medfølger et termingebyr per termin. Derfor kan det lønne seg å ha en så kort nedbetalingstid som mulig.

Slik unngår du stor gjeld

Målet til enhver lånesøker som får dette innvilget, må være å tilbakebetale lånet uten at det oppstår problemer. For å klare dette, bør du tenke deg godt om før du tar steget og aksepterer et lånetilbud. Det er flere ting å ha i fokus, men det aller viktigste er å ha oversikt over egen økonomi. Du må også spørre deg selv hvorvidt du klarer å håndtere et lån, og rentene det inkluderer. Er svaret nei, bør du revurdere hele lånet.

Årsaken til at mange tar opp lån, er at de allerede befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. For mange er situasjonen midlertidig, og lånet hjelper på vei. Det er derimot ikke alltid slik. Er du ikke bevisst på hva du takker ja til, eller har du ikke tilstrekkelig inntekt på sikt, får du ikke nedbetalt lånet. Da er den negative spiralen allerede godt i gang, og det er desto vanskeligere å komme seg ut av den.

Før du søker om et refinansieringslån

Når du vurderer å ta opp lån, uavhengig av årsak, bør du sette seg ned å lage et ordentlig budsjett. På den måten får du raskt kontroll på egen økonomi. Det gjør det enklere å vurdere om et lån er veien å gå. I budsjettet fører du opp forventet inntekt for én måned. Deretter lager du poster for alle utgifter du har i løpet av aktuell måned. Dette inkluderer strøm, husleie, telefonregninger og matvarer. På den måten ser du fort om du sitter igjen med ekstra midler, når alt det nødvendige er betalt.

Går budsjettet i null eller i minus, er det ikke anbefalt å søke om lån. Da forskyver du bare de økonomiske problemene, og de vokser seg større underveis. Om budsjettet viser at du sitter igjen med penger når alt det nødvendige er betalt, er det ingenting i veien for å ta opp lån. Da vet du at du har midler nok til å håndtere det. De fleste banker tilbyr lån. For eksempel Fana sparebank. Også andre långivere er tilgjengelig. Det lønner seg å undersøke hos flere aktører.

Fordeler med å samle smålån og annen gjeld

Å samle all gjeld gir mange fordeler. Rentene er det viktigste punktet her. Når du har flere lån, spesielt usikrede lån, har du flere høye renter å forholde deg til. Med flere lån er sannsynligheten stor for at ikke alle terminbeløp blir betalt til tiden. De høye rentene gjør da at skyldig beløp vokser i rekordfart. Med et refinansieringslån er det kun én rente som er gjeldende.

Det er lett å glemme å betale terminbeløp, dersom du betaler tre-fire forskjellige lån fra ulike långivere. Slik kan du ende opp med å betale ett lån med penger fra et annet, og dette baller på seg. Det blir også vanskelig å holde oversikt over hvilke vilkår som er gjeldende for de forskjellige lånene. Dette kan du tape mye penger på. Når du kun har ett lån å forholde deg til, slipper du dette. Slik blir det mindre rom for forsinkelser og forglemmelser.

 • Refinansiering av gjeld kan redde en økonomisk krise
 • Samle lån i ett for å minske antall renter og gebyrer
 • Vær bevisst på egen økonomi
 • Refinansieringslån gir lavere renter enn andre usikrede lån

Om du sitter med mange smålån og en kaotisk økonomi, er det ikke lett å velge hvilket lån du bør prioritere. Mens du ser at noen krav synker, ser du samtidig at andre krav øker. Med et refinansieringslån betaler du kun på ett lån. Det betyr at beløpet alltid vil synke når du betaler en termin. Det motiverer, kan lette litt på presset, samt gi litt lys i en vanskelig økonomisk situasjon.

Det finnes mange gode grunner til å gå for et refinansieringslån, uavhengig av ens økonomiske situasjon. Det kan også være starten på et mer bevisst forhold til egen økonomi. Slik lærer du i fremtiden å håndtere pengene dine på en sunnere måte.

Alternativer til refinansiering

Gjeldsavtale

Det lønner seg å søke om refinansiering før problemene går for langt. Lar du lånene balle på seg over lang tid, kan du måtte inngå en gjeldsavtale. Dette er en avtale du inngår med långiver og namsmann. Den innebærer at du må nedbetale så mye du klarer på alle lån over totalt fem år. Har du en slik avtale, får du ikke bruke en eneste krone på unødvendige ting i løpet av femårsperioden. Dette er med andre ord ingen ideell situasjon for noen.

Private lån

Det er ikke lurt å havne i en situasjon der du sitter med mange lån du ikke kan betjene. For å unngå dette, kan du vurdere å ta opp private lån. Det betyr helt enkelt at du låner penger du trenger fra familie, venner eller bekjente. Når du låner penger på denne måten, påløper det som regel ikke renter. Slik kan du gjøre egne avtaler om når tilbakebetaling skal finne sted. Her er du imidlertid avhengig av at venner og familie ønsker å stille opp, og har penger tilgjengelig.

 • Gjeldsavtale er et strengt nedbetalingsprogram av gjeld over fem år
 • Ved private lån påløper det som regel ikke renter
 • Unngå opptak av lån for egen nytelse

Det kanskje lureste du kan gjøre er å unngå å låne penger. Uavhengig av hvem og hvor du vurderer å låne fra. I mange tilfeller låner vi penger kun fordi det er mulig, men dette bør unngås. Vurderer du å ta opp lån for egen nytelse, som en ferietur eller en ny jakke, bør du revurdere. Enkelte ganger havner folk imidlertid i situasjoner der de trenger mye penger raskt. Da er det selvfølgelig greit å låne, men det bør gjøres med måte.

Oppsummering

Refinansiering går ut på å samle gjeld i ett enkelt lån, og på den måten få bedre oversikt og kontroll over egen økonomisk situasjon. Den kanskje viktigste fordelen med dette er at rentesatsen er lavere enn ved vanlige, usikrede lån. Det lønner seg stort sett alltid å samle smålån, kredittkortgjeld og forbrukslån i et refinansieringslån. Du vil slik få kun ett lån å forholde deg til, med ett sett vilkår og én rentesats.

 • Det lønner seg med refinansieringslån
 • Refinansineringslån gir vanligvis lavere rente
 • Du får bedre kontroll over egen økonomi med refinansieringslån

Når du vurderer å ta opp et refinansieringslån, bør du sammenligne tilbud fra flere långivere. Du sparer mye penger på dette, og det kan gjøres enkelt på nett. Med for eksempel en lånekalkulator, kan du filtrere søkeresultatene basert på elementene som for deg er viktigst. Dersom du vurderer å søke om lån, bør du først ha god oversikt over din egen økonomi. Dette for å unngå å ta opp flere lån, for å nedbetale de gamle. Med refinansiering av gjeld, vil du uansett få bedre kontroll på sin egen økonomi, samt gunstige låneavtaler.

Ofte stilte spørsmål om refinansiering

Hva er et refinansieringslån?

Et usikret lån der alle lån og gjeld samles sammen i ett lån.

Lønner det seg med refinansiering?

Ja, vilkårene er bedre og rentene lavere enn ved usikrede lån.

Kan jeg refinansiere alle lån?

Ja, men normalt refinansieres smålån, SMS-lån, forbrukslån og kredittkortgjeld.

Hvordan søker jeg om refinansiering?

Ta kontakt med långivere, eller søk om refinansiering på Internett.

Hvem tilbyr refinansiering?

De fleste banker og långivere tilbyr refinansiering av annen gjeld.